ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 8 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.

Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân là một trong những nội dung trọng yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí Minh, góp phần thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
? Chiều 14 giờ 00 ngày 17 tháng 5 năm 2022, tại Ủy ban nhân dân phường 8 quận 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 8 phối hợp cùng các tổ chức thành viên, hôi khuyến học, trung tâm học tập cộng đồng phường 8 tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và triển khai đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn quận 5 và phường 8.
?Rất vinh dự được đón tiếp ông Lê Văn Thu – Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Đến tham dự và báo cáo chuyên đề “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
? Hội nghị cũng vinh dự đón tiếp Bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5, bà Hồ Ngọc Lệ – Phó bí thư thường trực, Trưởng khối vận phường 8, Ông Từ Huê Long – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 8 cùng các đồng chí Đảng ủy viên, trưởng ban ngành đoàn thể, đại diện các đồng chí cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận khu phố, các chi đoàn, chi hội, tổ hội, tổ dân phố cùng tham dự hội nghị chuyên đề.
z3421933702189 dab3ad32a3eb28220b1387eacf563b3d 1

GÓP Ý KIẾN