ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 8 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 4/2022

Nhằm phát huy hiệu quả công tác phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân Phường trong quá trình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Chiều 15h00 ngày 26/4/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 8 tổ chức Hội nghị Nhân dân Tháng 4 năm 2022. Tại hội nghị, ông Phạm Trung Trực – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường đã thông qua báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội tháng 4/2022; ông Nguyễn Minh Xuân – Trưởng công an phường 8 thông tin tình hình an ninh trật tự tại phường 8, đề án ông Từ Huê Long– Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc phường thông tin kết quả giải quyết các kiến nghị tại hội nghị nhân dân tháng 3.
Tại hội nghị nhân dân tháng 4 ghi nhận 6 lượt phát biểu với 8 ý kiến xoay quanh các vấn đề về thu gom rác dân lập, vệ sinh môi trường và ứng xử của cán bộ cơ quan với nhân dân trên địa bàn phường. Qua đó, Ông Phạm Trung Trực – Chủ tịch ủy ban nhân dân phường ghi nhận và trả lời 8/8 các ý kiến của nhân dân.
z3370006010136 cc4c89d44de1bd33bfc83c80a974a4f7

GÓP Ý KIẾN