ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 8 tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 8 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Chiều ngày 23/3/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 8 tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 8 nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đến tham dự Hội nghị có ông Trần Nam Đức – Phó chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; bà Nguyễn Thị Thu Vĩnh – Quận ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường 8, ông Phạm Trung Trực – Phó bí thư – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Bà Hồ Ngọc Lệ – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy – Trưởng khối vận cùng các ông bà trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Bí thư chi bộ 7 khu phố cùng tham dự hội nghị.

Hội nghị đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Nghị quyết; nêu rõ nguyên nhân ưu điểm, những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm, những mô hình mới trong quá trình tổ chức thực hiện; Đề xuất những giải pháp hiệu quả tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới; những kiến nghị, đề xuất với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 8 đã hiệp thương bổ sung, thay thế và thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Văn Xiệu – chủ nhiệm CLB truyền thống kháng chiến và ông Nguyễn Ngọc Phục – trưởng ban công tác mặt trận khu phố 3 là thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng thời trao giấy khen cho 17 tập thể và 14 cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 8 giai đoạn 2019 – 2022.
z3283852551260 8a5eb3b9cd415aa40f6fe8e48799deda z3283852566830 0fbea2122d6698641643d265500b1435 z3283852570366 cf0d950d1acc5df27024ecd3d048e8ba z3283852573822 2d4b831ea34a669a080c1644f19cb12a z3283507330010 896a3439c2e27f24e2f9feac11b206b0

GÓP Ý KIẾN