ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 8 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO NĂM 2022

Vào lúc 14 giờ 00 sáng ngày 26/4/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 8, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 8 phối hợp cùng các tổ chức chính trị xã hội phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền Biển, đảo năm 2022.

Hội nghị lắng nghe ông Nguyễn Hữu Hà  – Phó chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Quận 5 đã thông tin, tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới, những thông tin mới nhất về tình hình biển Đông. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh về các nội dung: các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội gắn với giữ vững, củng cố quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo; Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và những thông tin mới nhất về tình hình biển Đông hiện nay.

Thông qua buổi tuyên truyền giúp cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của biên giới, biển, đảo trong phát triển kinh tế-xã hội; giúp cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới, biển, đảo. z3370006502886 fb76748f52975046b314cb68253b4dbc z3370006473168 3ab5b132d153aa05ddad629ddc20e3bc

GÓP Ý KIẾN