ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 9 – HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 9 NHIỆM KỲ 2019-2024

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 29/03/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 9 tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 9 nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Đến tham dự hội nghị có sự hiện diện của Ông Trần Nam Đức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; Bà Lương Thị Bạch – Trưởng Ban Đại điện Hội người Cao tuổi Quận 5, trưởng Ban Thanh tra Nhân Dân phường 9; Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Cán bộ Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; Ông Quách Trung Hiếu Quận Ủy Viên – Bí thư Đảng ủy phường 9; Bà Lê Bích Liên- Phó bí thư- Chủ tịch Ủy Ban nhân Dân phường.
z3306645273673 f01c4f90862fe3aaf96d10b968cee3cc
Qua hội nghị, nhằm đánh giá quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 03 năm vừa qua. Phân tích, đánh giá rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung về giải pháp thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra.
Hội nghị cũng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 và sự đóng góp của các vị Ủy viên đối với công tác Mặt trận trong thời gian qua và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ. Cũng tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đề xuất Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 khen thưởng cho 07 tập thể và 06 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Mặt trận giai đoạn 2019 – 2022.
z3306820225875 4ebcfd2d6a241c4d50c1acb4da0a8167
Đồng thời Mặt trận phường tổ chức tuyên truyền Đề án nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và Nhân Dân giám sát tổ chức Đảng, Đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030 cho 07 Ban công tác mặt trận khu phố, các thành viên mặt trận và thành viên Ban thanh tra nhân dân phường, báo cáo viên Ông Lý Ngọc Thạch – Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh- Trưởng Ban dân chủ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.

GÓP Ý KIẾN