ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 9 – RA QUÂN THỰC HIỆN CHỈ THỊ 19-CT/TU NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2018 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VÀ HƯỚNG TỚI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 – 22/12/2022)

? Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân phường 9 quận 5 tổ chức lễ ra quân thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, hướng tới chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022) tại trường Dự bị Đại học thành phố Hồ Chí Minh (số 91 đường Nguyễn Chí Thanh).
? Ủy ban nhân dân phường 9 quận 5 đã thực hiện ký kết kế hoạch liên tịch với Ủy ban nhân dân phường 2 quận 10 và đồng loạt ra quân thực hiện lập lại trật tự, lòng lề đường trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh. Nỗ lực xây dựng tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn “Văn minh đô thị”.FB IMG 1669614737258
? Đồng thời, nhân dân khu phố 3, khu phố 5 phối hợp cùng lực lượng dân quân phường đã thực hiện quét dọn, xóa quảng cáo cũng như phát hành 100 bướm thông báo về thời gian thu gom chất thải sinh hoạt đến các hộ dân trên tuyến đường… vận động Nhân dân chấp hành, hạn chế tình trạng bỏ rác không đúng nơi quy định và rác bịch dưới gốc cây.

GÓP Ý KIẾN