ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 9 – TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 3 NĂM 2022

??Thực hiện Đề án số 05 của Thường trực Quận ủy về “Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 và các đoàn thể chính trị – xã hội quận giám sát tổ chức đảng, đảng viên và chính quyền các cấp tại quận 5”.
??Ngày 31/3/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường 9 tổ chức Hội nghị nhân dân tháng 3. Về phía Đoàn Chủ tọa Hội nghị có đồng chí Lê Bích Liên – Phó bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và đồng chí Phan Thanh Tuấn – Đảng uỷ viên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.
??Trong Hội nghị, đã thông qua báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1/2022 và một số nội dung trọng tâm quý 2/2022 của uỷ ban phường.
z3305079155552 4a4d60a4405160a86e2ddffec8bead66z3305078823205 1a9c81343b5eff08b798e61dfc0ee30e
??Bên cạnh đó, Hội nghị đã lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và các kiến nghị của nhân dân đối với công tác lãnh đạo, quản lý chính quyền, thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhằm góp phần xây dựng chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh.
??Hội nghị đã ghi nhận được 07 lượt phát biểu có 15 lượt ý kiến đóng góp, kiến nghị xoay quanh các nội dung như vệ sinh môi trường, việc hỗ trợ tiền ăn cho các trường hợp là F0, F1 và những bức xúc chính đáng, hợp pháp của nhân dân.
??Trong hội nghị, Uỷ ban phường cũng kịp thời thông tin lại các ý kiến, đề xuất của các đại biểu, không để còn tồn đọng, kéo dài mà không được giải quyết.

GÓP Ý KIẾN