ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 9 – Tổ chức Hội nghị tuyên truyền Công tác giám sát, phản biện năm 2019

Tối ngày 04/12/2019, tại Ủy ban Nhân dân Phường 9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường Cụm 2 (Phường 6,7,8,9,10) tổ chức Hội nghị tuyên truyền Công tác giám sát, phản biện; Công tác đối ngoại nhân dân và kiều bào trong hệ thống Mặt trận. Buổi tuyên truyền do ông Lý Ngọc Thạch – Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ – Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố báo cáo. Đến dự có ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5, bà Trương Thị Ngọc Tú – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 9; các ông bà trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Mặt trận phường, thành viên Ban Công tác Mặt trận các khu phố của các phường 6, 7, 8, 9, 10.

Hội nghị tuyên truyền được tổ chức với mong muốn tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, thông qua tổ chức các hoạt động hội thảo, mạn đàm các nội dung hoạt động thi đua trong năm 2019 đạt hiệu quả trong lực lượng cán bộ Mặt trận các phường cụm thi đua 2; đồng thời nâng cao năng lực công tác giám sát, phản biện; Công tác Đối ngoại nhân dân-kiều bào cho lực lượng cán bộ Mặt trận; từ đó góp phần thực hiện tốt công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Phường 9

 

1 2 3

 

GÓP Ý KIẾN