ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 9 tuyên truyền Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện chương trình công tác năm 2021,Thực hiện kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021 Quận 5 về tổ chức tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 Ủy ban phường phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Phường tổ chức tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào lúc 19 giờ ngày 05 tháng 04 năm 2021 nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn phường, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị đặc biệt trong năm 2021 về bầu cử Quốc Hội khóa XV, đại biểu HĐNDTP khoá X và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 qua đó nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

 

Đến tham dự tuyên truyền Ban tổ chức vinh dự đón tiếp về phía lãnh đạo Mặt trận Thành Phố Ông Trần Hữu Nghĩa – Phó trưởng ban Dân Chủ – Pháp Luật Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận phường các ban ngành đoàn thể Phường, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận 7 khu phố, tổ dân phố, thành viên Mặt trận phường cũng tại buổi tuyên truyền đã thu hút 60 lượt Cô, Chú tham gia làm bài thi trắc nghiệm tìm hiểu Luật bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biêu Hội Đồng nhân dân.

GÓP Ý KIẾN