ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG14 TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Thực hiện chương trình đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững năm 2023. Ngày 22/2/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 14 tổ chức truyền thông chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2021-2025. Đến tham dự có bà Trương Thị Ngọc Tú – Phó Trưởng Phòng Lao động Thương binh và xã hội Quận 5 -Báo cáo viên buổi truyền thông; ông Lê Đăng Tuấn – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường, Bà Dương Thị Như Ngọc – Đảng ủy viên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường. Cùng với sự hiện diện của các ông bà là Bí thư chi bộ, trưởng Ban vận động – trưởng Ban công tác Mặt trận, Ban thanh tra nhân dân 9 khu phố, đại diện ban điều hành 60 tổ dân phố.
Thông qua buổi truyền thông, với mục đích tuyên truyền và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 theo Nghị quyết Đảng bộ Phường đề ra.

z4143742378048 9c544d602eefe86ac76e0b81775a1775
z4143742365228 ee4977a7cfd4975164115275488d282a

GÓP Ý KIẾN