ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

RA MẮT TỔ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT PHƯỜNG 14 NĂM 2022

Ngày 13/5/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14 tổ chức ra mắt Tổ Tuyên truyền Pháp Luật Phường 14.

Đến tham dự : Bà Đinh Thị Thúy – Phó bí thư Thường trực Đảng Ủy Phường 14, Ông Võ Thành Tới – Phó bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Phường 14. Bà Dương Thị Như Ngọc – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14 cùng với sự hiện diện của các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng Ban vận động – trưởng Ban công tác Mặt trận, Ban thanh tra nhân dân 9 khu phố, đại diện ban điều hành tổ dân phố với số lượng 60 người tham dự.
Tổ Tuyên truyền pháp luật Phường gồm 12 thành viên do Bà Trần Vũ Phương Đan Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường làm tổ trưởng, ông Hồ Lâm Ngọc Khoa – Phó trưởng Công an Phường – Tổ phó, ông Hoàng Anh Vũ – Cán bộ Tư pháp Phường – Tổ phó và các thành viên là Ban Công tác Mặt trận Phường. Tổ được thành lập nhằm mục đích cung cấp thông tin về pháp luật, nâng cao hiểu biết về Pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm nâng cao về nhận thức, chuyển biến về hành động trong việc tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân góp phần nâng cao, hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật  của nhân dân trong tình hình hiện nay.

z3412994992380 d6e3e161dcf38b187064265e8797f54cz3412994999502 9b45c77fab14f2f2753f874d87c16548

GÓP Ý KIẾN