ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tăng cường biện pháp phòng chống dịch khu vực chợ tự phát Trang Tử trên địa bàn Phường 14

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng Uỷ. Toàn thể lực lượng nòng cốt ban nghành đoàn thể, thành viên trạm y tế cùng lực lượng cán bộ công nhân viên, dân quân, công an và bảo vệ dân phố thay phiên nhau tổ chức trực tại 5 chốt khai báo y tế trước khi vào chợ gồm các tuyến đường Xóm Vôi, Trần Chánh Chiếu, Trang Tử, Phú Giáo, Phú Hữu
Qua đó đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền người dân thực hiện các nguyên tắc 5K, mang khẩu trang xuyên suốt trong quá trình di chuyển vào khu vực chợ.

GÓP Ý KIẾN