ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tăng cường biện pháp phòng chống dịch khu vực chợ tự phát Trang Tử trên địa bàn Phường 14

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng Uỷ. Toàn thể lực lượng nòng cốt ban nghành đoàn thể, thành viên trạm y tế cùng lực lượng cán bộ công nhân viên, dân quân, công an và bảo vệ dân phố thay phiên nhau tổ chức trực tại 5 chốt khai báo y tế trước khi vào chợ gồm các tuyến đường Xóm Vôi, Trần Chánh Chiếu, Trang Tử, Phú Giáo, Phú Hữu
Qua đó đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền người dân thực hiện các nguyên tắc 5K, mang khẩu trang xuyên suốt trong quá trình di chuyển vào khu vực chợ.
z2530320861475 bddcbc75ad0e6d91a5c38f57292ad591 z2530320861853 c09f9378bde89815609d08db88f49014 z2530320872347 dfaceae62824b6a2ff31d1180ed6fb78

GÓP Ý KIẾN