ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

🌻🌻🌻 Sáng ngày 06/5/2021 Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam Phường 12 Quận 5 tiếp Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đến kiểm tra giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội Khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do bà Võ Thị Kim Hồng – Chủ tịch Hội luật gia Thành phố HCM – Ủy viên Ủy ban MTTQ VN TPHCM làm Trưởng đoàn.
💐 Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tham dự có ông Trần Nam Đức – PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5.
183508335 2887875551495327 7105014099217861495 n

🌺 Kết quả qua công tác kiểm tra đoàn nhận xét phường thực hiện tốt công tác bầu cử, báo cáo thể hiện đầy đủ, văn bản triển khai chi tiết, ban hành đầy đủ các văn bản, có tuyên truyền sâu rộng cho người dân về công tác bầu cử trên địa bàn phường đặc biệt cho đồng bào dân tộc người Hoa bằng các hình thức như: treo cờ, pano, hội thi trực tuyến về bầu cử, hội nghị tuyên truyền về luật bầu cử song ngữ Hoa – Việt và phát tài liệu gấp song ngữ Hoa – Việt.🌻🌻🌻

181810098 2887875504828665 120335551671908008 n

GÓP Ý KIẾN