ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỌA ĐÀM “ GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA ỨNG XỬ GIA ĐÌNH” GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ ỨNG XỬ GIA ĐÌNH

 • Thiết thực kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2022), thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em; Nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia thực hiện Chương trình số 08-CTr/QU ngày 09/10/2020 của Quận ủy Quận 5 về Xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2020 – 2025, hướng đến năm 2030 gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị; văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; xây dựng gia đình hạnh phúc.
  Tối ngày 10/6/2022 Ban tổ chức ngày hội gia đình Việt Nam và Liên hoan các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022 tổ chức buổi tọa đàm “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử gia dình và phát triển bền vững , giải pháp thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình dành cho các gia đình tiêu biểu tại 9 khu phố và các đơn vị trú đóng trên địa bàn Phường.
  Đến dự buổi tọa đàm có ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 5, bà Lê Thị Hồng Loan – Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ Quận 5, bà Nguyễn Thị Xuân Hương – Phó trưởng phòng Văn hóa – Thông tin Quận 5, cùng đại diện thường trực Ủy ban và các ban ngành đoàn thể Phường 14.
  Trong buổi tọa đàm Bà Lê Thị Hồng Loan – Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 5 đã định hướng về nội dung tọa đàm về tiêu chí ứng xử trong gia đình, đây là một trong 05 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc của Quận 5.
  Bên cạnh đó, Thạc sĩ Phạm Thị Thùy Trang – Phó trưởng khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia, TP. Hồ Chí Minh cũng đã chia sẽ với các gia đình tham gia buổi tọa đàm về các nguyên tắc ứng xử trong gia đình theo tiêu chí : Tôn trọng – Bình đẳng – Yêu thương – Chia sẽ – Chuẩn mực, cũng như cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình với nhau.
  Qua buổi tọa đàm, các gia đình cũng chia sẽ với nhau về những giải pháp xây dựng gia đình hạnh phúc, quan trọng hơn là văn hóa ứng xử trong gia đình hiện nay.
  Đây là một trong những hoạt động nằm trong đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2022) của Ban tổ chức ngày gia đình Việt Nam và Liên hoan các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022.
  z3534503141367 267da5f94c430fdb146b39435d6d7089 1

z3534503125011 028591dbdf216e1b7b0eefbd63cb76f5

GÓP Ý KIẾN