ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ BẰNG NGÔN NGỮ TIẾNG HOA

Tối ngày 22/4, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân 208C Hồng Bàng; Đảng ủy – Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 12 cùng với các ban ngành đoàn thể phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021- 2026 bằng tiếng Hoa. Ông Trần Chí Vĩ – Chánh văn phòng Ban dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đến dự và báo cáo chuyên đề cùng Hội nghị.
z2450165437999 51cc16331869c2521cb809b3538dd475
Hội nghị đã được nghe báo cáo viên trao đổi những kiến thức bằng ngôn ngữ tiếng Hoa về vị trí, chức năng nhiệm vụ của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; những nội dung chính của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; những quy định về nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử, tuổi ứng cử, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử; các quy định về tiêu chuẩn và các bước trong quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Từ đó, nêu cao tinh thần làm chủ, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021, nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc./.
z2450163999522 8f9e3a1f2d9995d20a5cf09093848f5a

GÓP Ý KIẾN