ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHỐI HỢP ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 14 TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG CHO CÁN BỘ LÀ HÒA GIẢI VIÊN CƠ SỞ, TUYÊN TRUYỀN VIÊN NĂM 2022.

Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và vị trí của hòa giải ở cơ sở, qua đó phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;
Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân phường 14 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng cho cán bộ là hòa giải viên cơ sở, tuyên truyền viên năm 2022. Về phía lãnh đạo Quận: Ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5, Thường trực Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14 cùng sự hiện diện của gần 45 cô chú là bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận 9 khu phố , Ban thanh tra nhân dân, cán bộ hòa giải viên, tuyên truyền viên, Ban điều hành Tổ dân phố cùng về dự buổi hội nghị ngày hôm nay.
Trong buổi tuyên truyền, đã được nghe Bà Đinh Thị Thu Trang – Thạc sĩ – Nguyên phó Khoa Dân vận và công tác xã hội của Học viện Cán bộ Thành phố hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền và hòa giải. Qua đó, nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở đến các thành viên liên quan đến hoạt động hòa giải ở cơ sở; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn phường.
Song song đó, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường đã đề xuất Uỷ ban nhân dân Phường 14 ra quyết định kiện toàn nhân sự cho tổ hòa giải Khu phố 4 và đã trao quyết định kiện toàn kiện toàn nhân sự cho tổ hòa giải Khu phố 4 do Ông Bùi Quang Thuyết làm tổ trưởng tổ hòa giải.
z3728209519257 338c66adec62d263d9de439f148a154b z3728209526048 d52a2055846757a5c2fc25c1a9038d25

GÓP Ý KIẾN