ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 14 CÙNG VỚI HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ THAM DỰ TUYỂN QUÂN 2024 : ĐẢM BẢO SỐ LƯỢNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

Trong khí thế của những ngày đầu Xuân mới 2024, thiết thực chào mừng kỳ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Phường 14 Quận 5 đã hoàn thành công tác tuyển quân 2024. Các bạn thanh niên đã nghiêm chỉnh chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo quân số và thời gian quy định, phấn khởi tham gia ngày hội tòng quân
Đảng Ủy – UBND – UBMTTQ Việt Nam Phường 14 trân trọng sự đồng lòng, hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể, Cấp Ủy,ban vận động khu phố và các gia đình có thanh niên nhập ngũ đã cùng với địa phương hoàn thành công tác tuyển quân 2024.
Chúc các chiến sỹ trẻ luôn mạnh khoẻ, khắc phục mọi khó khăn, phát huy truyền thống Quận 5, noi gương cha anh tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng, người chiến sỹ công an nhân dân anh hùng.
z5208923101871 0bc8105b5c0f7448e0cd49aac20ed2b2

GÓP Ý KIẾN