ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 14 TỔ CHỨC HỘI NGHI GIAO BAN DƯ LUẬN XÃ HỘI QUÝ III NĂM 2022

Chiều ngày 06/9/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14 Quận 5 tổ chức Hội nghị Giao ban Dư luận xã hội Quý III năm 2022. ☘Đến dự có Bà Dương Thị Như Ngọc – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14 cùng các ông bà thành viên Tổ dư luận xã hội, thành viên Ban thanh tra nhân dân Phường.
Hội nghị đã được nghe 09 lượt phát biểu ý kiến xoay quanh các vấn đề về việc: Việc tuyên truyền phân loại rác tại nguồn đến người dân còn đang gặp bất cập trong việc thu gom rác, các vấn đề cải cách giáo dục dẫn đến kinh phí sách giáo khoa mới tăng mạnh gấp 2,3 lần so với sách giáo khoa cũ, đề xuất các giải pháp cho công tác nắm bắt thông tin dư luận, các vấn đề hạn chế trong thông tin tuyên truyền trên không gian mạng.
Qua đó, hội nghị cũng đã đề xuất những giải pháp trong việc nắm bắt thông tin dư luận, giải pháp trong thông tin tuyên truyền trên không gian mạng góp phần thực hiện tốt công tác nắm bắt thông tin cũng như tuyên truyền trên địa bàn Phường 14.

z3741702221709 19986903c6742c416a8025205c66e653z3741702234288 1a4b7a9f608e7a217011b8968a213b79

GÓP Ý KIẾN