ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 14 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI SẮP XẾP BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 14 QUẬN 5

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; đề án số 934/ĐA-UBND của Ủy ban nhân dân Phường 14 về Sắp xếp khu phố trên địa bàn Phường 14 Quận 5.

Tối ngày 08/4/2024, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14 tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường về việc giải thể, thành lập Ban công tác Mặt trận khu phố trên địa bàn phường thuộc diện sắp xếp ngay sau khi khu phố mới được thành lập.

Tại hội nghị, Bà Dương Thị Như Ngọc – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường đã triển khai các nội dung liên quan đến việc sáp nhập, chia tách của các Ban công tác Mặt trận Khu phố, đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp của các ông bà là Ủy viên Mặt trận Phường. Sau khi sắp xếp, Ban Công tác Mặt trận 9 khu phố sắp xếp thành 7 Khu phố.

Phường 14 sẽ tổ chức Lễ công bố nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sắp xếp, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố trên địa bàn Phường 14 Quận 5 vào lúc 19g00 ngày 14/4/2024 (tối chủ nhật) tại trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (25 Học Lạc P14/Q5)
z5333511016841 d626a9034a2b000d768eba90f043b3c1 z5333511016917 97771c20e1c812b7d50e185258c3dcfa

GÓP Ý KIẾN