ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 14 TỔ CHỨC HỌP MẶT ĐẦU NĂM ĐỒNG THỜI PHÁT ĐỘNG THU QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO NĂM 2024 – TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM QUÝ 1 NĂM 2024

Sáng 22/02/2024 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14 đã tổ chức buổi họp mặt đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024 trong hệ thống công tác Mặt trận phường. Tại buổi họp mặt Bà Dương Thị Như Ngọc – ĐUV – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 14 đã triển khai các nội dung hoạt động trong Quý I, các hoạt động trọng tâm tháng 2, tháng 3 đến 9 Ban công tác Mặt trận khu phố.
Qua buổi họp mặt Mặt trận Phường đã tổ chức phát động thu quỹ Vì người nghèo năm 2024 để góp phần nâng cao công tác chăm lo cho hộ khó khăn trong địa bàn Phường.
Trong không khí đầu xuân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 14 phường cũng gửi đến các cô chú lời chúc sức khoẻ, động viên các thành viên cùng phấn đấu thực hiện có hiệu quả những nội dung theo chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2024 đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường thông qua.
z5208927277067 8d7258651570ed2a9aadabbcf988c799

GÓP Ý KIẾN