ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 14 TỔ CHỨC KỸ CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN KIỀU BÀO, THÀNH VIÊN TỔ LIÊN LẠC KIỀU BÀO NĂM 2022

Nhằm phát huy, nâng cao vai trò của hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên, cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân kiều bào và thành viên Tổ liên lạc Kiều bào trong công tác đối ngoại nhân dân Kiều bào và thành viên Tổ liên lạc Kiều bào Phường

Sáng 29/5/2022 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức tập huấn kiến thức kỹ năng cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân kiều bào

Đến tham dự buổi hội nghị có Bà Cao Thị Thu Duyên – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo đối ngoại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Ông Hồ Nguyễn Xuân Oanh – Cán bộ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; bà Đinh Thị Thuý – Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy – Trưởng khối vận Phường 14; cùng các thành viên Ban công tác Mặt trận, các thành viên tổ liên lạc kiều bào và thân nhân kiều bào, thành viên Ban Công tác Mặt trận trên địa bàn Phường.

Hội nghị đã được Bà Cao Thị Thu Duyên – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo đối ngoại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố hướng dẫn một số chủ trương, chính sách đối ngoại, công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam, nhằm trang bị thêm các kỹ năng kiến thức mới trong công tác Đối ngoại nhân dân Kiều bào trong tình hình hiện nay.
z3474670510867 c82a5f71bd538c455cdcaf09d1a905a3
z3474670508124 2c698e3661820ab1131cc0fc8a94aab7

GÓP Ý KIẾN