ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 2 tổ chức Hội nghị tuyên truyền luật khiếu nại, tố cáo

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân ở địa bàn phường góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của mình khi thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Chiều ngày 05/03/2021, tại Hội trường Ủy ban phường 2 quận 5, UB nhân dân, UB MTTQ phường đã phối hợp cùng Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tuyên truyền Luật Khiếu nai, Luật tố cáo cho nhân dân trên địa bàn phường. Ông Lê Hữu Trọng – Báo cáo viên pháp luật quận 5 đã Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; đăng các tin, bài, phóng sự điều tra về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước; giải đáp pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; phỏng vấn công chức làm công tác chuyên môn về áp dụng pháp luật trong giải quyết các tình huống về khiếu nại, tố cáo cụ thể. Các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng chuyên mục chuyên đề về pháp luật, việc thực hiện pháp luật, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phản ánh gương điển hình tiên tiến trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cho nhân dân trên địa bàn phường.
473fbc31f269c545dc4fc770c352f392 1a6ccad6a376a1adc94f08b20e0d2a8e3 1

GÓP Ý KIẾN