ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 7 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 03/2023

Chiều ngày 10/03/2023, Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 7 phối hợp tổ chức Hội nghị Nhân dân định kỳ hàng tháng. Chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Đình Cao Nguyên – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 7, bà Trần Thị Ngọc Điệp – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 7. Với sự hiện diện của các ông/bà là thành viên Ban công tác Mặt trận, Ban vận động 07 khu phố, Ban điều hành 71 tổ dân phố cùng tham dự. Tại Hội nghị, đoàn chủ trì đã trả lời các ý kiến đóng góp, các kiến nghị của người dân ở kỳ họp lần trước, liên quan đến lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đồng thời, Hội nghị kỳ này đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của người dân tại chung cư 36 Trần Hưng Đạo có liên quan đến lĩnh vực trật tự xây dựng và an toàn phòng cháy chữa cháy. Thay mặt đoàn chủ trì, ông Nguyễn Đình Cao Nguyên – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của người dân và trực tiếp chỉ đạo cán bộ phụ trách các lĩnh vực có liên quan tiến hành xác minh và giải quyết các kiến nghị của người dân. Đồng thời, thông tin đến người dân về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh trật tự tại địa phương trong thời gian qua và một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm của chính quyền địa phương trong thời gian tới. Qua đó, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực thi công vụ. Góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
z4171175760993 51682f7fa49aa528276d46037044c617  z4171175627940 49d3ef7b981586a6e1469abc6b48dbfb

GÓP Ý KIẾN