ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 7 vận động mạnh thường quân là người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ 200 phần bánh mì thịt cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Nhằm để hỗ trợ một phần cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 7 vận động mạnh thường quân là người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ 3.000.000đ (Ba triệu VNĐ). Số tiền này được chuyển cho chị Lý Yến Huỳnh (là người bán bánh mì gặp khó khăn trước tình hình dịch COVID-19) để phát 200 ổ bánh mì thịt cho người dân khó khăn.
z2538090348229 51254fcea0ffeb6b3a64952d9c5be3b8z2538089133752 06f5b72510fa4f9528869cda0289b6cc
Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch covid-19, người phát bánh mì và người dân đến nhận đều tuân thủ đeo khẩu trang, khử khuẩn tay và xếp hàng giữ khoảng cách đúng quy định. Ngoài ra, nhằm hạn chế việc tập trung đông người, thời gian phát chia làm 02 đợt, đợt 1 vào lúc 08 giờ ngày 6/6 (chủ nhật) và đợt 2 vào lúc 08 giờ ngày 13/6 (chủ nhật). Địa điểm: phía trước trường THCS Kim Đồng (số 503 Phan Văn Trị phường 7, quận 5).

GÓP Ý KIẾN