ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 7 vận động ông Lương Quan Thạch tặng 500 tờ vé số cho 05 người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Nhằm hỗ trợ một phần cho người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 7 vận động ông Lương Quan Thạch (chủ đại lý vé số Thạch Cúc, có thân nhân ở nước ngoài) là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 7, thành viên Tổ liên lạc kiều bào phường 7 trao tặng 500 tờ vé số cho 05 người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 (10 tờ/người/ngày trong vòng 10 ngày). Sáng ngày 08/6/2021, ông Lương Quan Thạch đã tổ chức trao tặng đợt vé đầu tiên, ngoài ra, ông còn tặng thêm áo mưa, khẩu trang cùng 1.000.000đ tiền mặt (200.000đ/người cho 05 người bán vé số).
z2539552925051 2cac2db74c18ccac0e35f93f5da63f03 z2544117104438 4e10e14625c8e839312e2b3b4730f819

GÓP Ý KIẾN