ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG14 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI ( SỬA ĐỔI)

Tối ngày 22/2/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân góp ý về dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi). Đến tham dự : Ông Lê Đăng Tuấn – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường, Bà Dương Thị Như Ngọc – Đảng ủy viên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường. Cùng với sự hiện diện của các ông bà là Bí thư chi bộ, trưởng Ban vận động – trưởng Ban công tác Mặt trận, Ban thanh tra nhân dân 9 khu phố, đại diện ban điều hành 60 tổ dân phố.
Tại hội nghị, đã triển khai các nội dung trọng tâm để lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn Phường như : Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Việc thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Vấn đề phát triển quỹ đất; Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Vấn đề đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai;Vấn đề về cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Vấn đề phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất…
Qua đó, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tạo sự thống nhất và đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai.

z4143686593251 b2348da7227ab56aeeb5d351690cf46f z4143686576249 63a907c0f64041eae2887b3ee37db197

GÓP Ý KIẾN