ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ủy ban MTTQ Phường 7 tổ chức thăm các cơ sở tôn giáo nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021

Qua các phong trào, cuộc vận động, Ủy ban MTTQ Phường 7 luôn nhận được sự đồng hành tham gia đóng góp tinh thần, vật chất của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn phường (chùa Quang Minh, chùa Tịnh Quang, miếu Ngũ Hành, đình An Bình); đặc biệt có sự tham gia đóng góp của các cơ sở tôn giáo ngoài địa phương như chùa Thiên Tôn, Tịnh xá Quan Âm, chùa Lâm Quang.

Nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021, Ủy ban MTTQ Phường 7 đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chúc tết Quý Thầy, Sư cô, Phật tử của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thường xuyên gắn bó với hoạt động của Phường 7.

Cùng đi có bà Vương Khánh Giang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường 7; các vị lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND và lãnh đạo các tổ chức thành viên UBMTTQ Phường 7. Qua đó, lãnh đạo phường gửi lời cảm ơn đến các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đã chung tay cùng Đảng ủy, Chính quyền, MTTQ chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn ngày một tốt hơn, góp phần thực hiện tốt Chương trình Giảm nghèo bền vững nhiều năm qua.
39990242 1506259946142865 2094682591373295616 n z2296674512418 e7d7d80534fc5b95344fe5aa2a775248

GÓP Ý KIẾN