ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG 12 TỔ CHỨC ĐIỂM THI TRỰC TUYẾN “CHỌN NGƯỜI TIÊU BIỂU ĐỨC TÀI CỦA NHÂN DÂN”

Hưởng ứng Hội thi trực tuyến “Chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân” do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức. Nhằm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; vị trí, vai trò, tổ chức của Quốc hội, HĐND, ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
z2451148477157 5542e2aa2390f58174c7bfd09b100596 z2451148481149 aa264443a05393fb09390a4ff0968459
Vào lúc 19 giờ 00, ngày 23 tháng 4 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 12 cùng Trường Tiểu học  Hùng Vương tổ chức buổi thi tập trung tại phòng vi tính của trường, tham dự buổi thi tập trung có giáo viên trường, các đồng chí công an, ban chỉ huy quân sự và các cô chú trong ban công tác mặt trận, ban vận động khu phố.
z2451148490932 9d71e45af5ceec0d7596ec201ab5126b
Kính mời các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam phường, đoàn viên, hội viên các đoàn thể; Trưởng, Phó ban, thành viên Ban công tác Mặt trận khu phố; Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Phường 12 tiếp tục tham gia Hội thi trực tuyến “Chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức được tổ chức tại địa chỉ https://hoithi.mttqvntphcm.vn/course/view.php?id=6
z2451148485711 4dbb17ff8abf9d2fe8e80a9a695281b4

GÓP Ý KIẾN