ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 7 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 17 HĐND Quận 5 và sau kỳ họp thứ 14 HĐND Phường 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; đồng thời để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân quận 5, kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân phường, sáng ngày 13/01/2020, tại hội trường UBND phường 7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường 7 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa tổ đại biểu HĐND quận 5, đại biểu HĐND phường 7 với cử tri 7 khu phố. Hội nghị đã thu hút hơn 60 cử tri tham dự.

Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có đủ 03 vị đại biểu HĐND Quận 5 (gồm Bà Nguyễn Thị Minh Phượng – Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Quận 5; Ông Châu Minh Vũ – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy P10; Bà Phùng Thị Mỹ Vân – Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND P9) và có 17 đại biểu HĐND phường 7. Cùng dự hội nghị có ông Trần Sỹ Thái – Chủ tịch UBND Phường 7.

Tại hội nghị, cử tri đã được lắng nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân quận 5, kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân phường 7. Qua đó ghi nhận ý kiến của 01 cử tri khu phố 2A quan tâm vấn đề trật tự lòng lề đường, công tác phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2021.

Kết thúc hội nghị, Bà Nguyễn Thị Minh Phượng – Đại diện đại biểu HĐND Quận 5, HĐND phường 7 lên tiếp thu ý kiến và đề nghị UBND phường 7 phân công lực lượng giải quyết tốt các vấn đề cử tri đã đặt ra.
z2276538710838 8b6e4b04a50c08d418ad01146ccf798a z2276538709865 3ade64c297acb050ecdb68b302a11772

GÓP Ý KIẾN