ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1.000 phần quà tiếp tục được chuyển đến người dân khó khăn tại Quận 5

Trong ngày 11/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 cùng đội hình tình nguyện viên tiếp nhận và phân phối 1.000 phần quà từ Trung tâm An sinh TPHCM đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 14 phường. Mỗi phần quà gồm 01 túi mì Koreno, cá hộp, heo 02 lát, nước tương, dầu ăn.
Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 14 phường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận mong muốn tiếp tục cùng đồng hành, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục ổn định cuộc sống trong giai đoạn bình thường và để đảm bảo mỗi người dân trên địa bàn Quận 5 “Không có ai bị bỏ lại phía sau”.
Có thể là hình ảnh về 3 người và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và đường

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 2 người

GÓP Ý KIẾN