Đò lên Thạch Hãn

“Đò lên Thạch Hãn ơi … chèo nhẹ. Đáy sông còn đó, bạn tôi nằm. Có tuổi hai mươi hòa sóng nước. Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm.” Trong dịp ra bờ sông Thạch Hãn thả hoa nhớ về … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN