ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chồng Tôi đã có 1 đời vợ trước ở tại huyện Tiên Lãng Tp. Hải Phòng (không đăng ký kết hôn) và có 02 con chung (1996; và 1999). Do không hợp nhau nên năm 2003 ông vào Tp. HCM sinh sống và kết hôn với tôi có đăng ký kết hôn năm 2005 tại UBND phường 4 quận 5, Tp. HCM và sinh được một con chung (2004). Vơ chồng tôi có 01 căn nhà ở phường 4 quận 5. Chông tôi mất năm 2020 không để lại di chúc. Giờ tôi muốn làm thủ tục sang tên căn nhà cho con tôi được không? Thực hiện như thế nào?

Để thực hiện việc sang tên căn nhà cho con bà thì bà phải làm các thủ tục sau: Do căn nhà là tài sản chung của ông bà trong thời kỳ hôn nhân nên khi chồng bà chết. Theo … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN