ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mặt trận Tổ quốc Quận 5 với ngày hội “Chuyển đổi số”

Sáng ngày 27/8/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 phối hợp cùng Công an Quận 5 tổ chức ngày hội “Chuyển đổi số” năm 2023. Đến dự có bà Phan Kiều Thanh Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa – UVTT, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Cao Thị Thu Duyên – Phó ban Tuyên giáo – Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; Thượng tá Nguyễn Kỳ Vũ – Phó trưởng Công an Quận 5; cùng các ông bà là đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5, đại diện các tổ chức thành viên quận; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 14 phường, Trưởng – phó ban CTMT 99 khu phố.

z4640345392814 c212d4ac46f9445016e2c50f150332c9
Phát biểu tại ngày hội, bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 cho biết: với mong muốn làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động về chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận từ quận đến cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Mặt trận, từng bước chuyển đổi các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sang môi trường số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và thúc đẩy đổi mới phương thức hoạt động dựa trên công nghệ số và dữ liệu. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tập hợp vận động các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cá nhân tiêu biểu thông qua nhiều hình thức nhằm tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; ngày hội “Chuyển đổi số” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận – phường năm 2023 đã thu hút hơn 500 người tham dự với các nội dung như: hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 1 hoặc mức độ 02; truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tra cứu thông tin cá nhân thay cho sổ hộ khẩu; thực hiện cấp căn cước công dân cho học sinh đủ 14 tuổi trở lên; hỗ trợ người dân tạo tài khoản ngân hàng và sử dụng các phương thức thanh toán điện tử trên điện thoại thông minh; hỗ trợ cấp miễn phí chữ ký số cho cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại 14 phường, ban ngành, đoàn thể thuộc quận; công dân đang làm việc và sinh sống tại Quận 5 và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng quản lý tài chính cá nhân cho người dân có nhu cầu trên địa bàn.

z4640366536810 326291f2cf75baeafebca982c8be8450

GÓP Ý KIẾN