ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất

mt VXKR

MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM Kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước và đoàn kết của dân tộc ta. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng là sự … Chi tiết

Hội quán Nghĩa An (chùa Ông)

Chùa Ông Hội quán Nghĩa An scaled

Hội quán Nghĩa An (chùa Ông) tọa lạc tại số 678 Nguyễn Trãi, phường 11 quận 5. Từ khi hình thành đến nay đã hơn 200 năm. Nơi đây tôn thờ các vị: Quan Công, Châu Sương, Quan Bình, Phước … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN