ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 5 năm 2020

IMG 0679

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn lao động quận 5 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Sáng ngày 31/12/2019, cơ quan Ủy ban MTTQ quận 5 đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020. Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan.

Hội nghị đã đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức; báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn cơ quan năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức về những mặt làm được và chưa làm được của đơn vị trong năm 2019 cũng như đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

IMG 0690 IMG 0699

 

GÓP Ý KIẾN