ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gần 2.000 phần quà được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 cùng Đội ngũ tình nguyện viên chuẩn bị hoàn tất và trao đến các gia đình khó khăn tại các tuyến hẻm thuộc Phường 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 của Quận 5.

241543302 811398396207788 6606051032769730954 n

     Việc chăm lo các hộ khó khăn tại các tuyến hẻm là một trong chuỗi hoạt động thực hiện công tác hỗ trợ an sinh đến người dân không phân biệt thường trú hay tạm trú trên địa … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN