ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VĂN HOÁ PHƯỜNG 7 NĂM 2022

z3546421604758 2e5fce9fc6cc1c1fd1da64c816b16542

Chủ nhật ngày 19/6/2022, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng Hội Khuyến học phường tổ chức Ngày Hội Văn hoá “Giữ lửa yêu thương” hưởng ứng Ngày Gia … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN