ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 12 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT TIẾP CÔNG DÂN, LUẬT KHIẾU NAI, LUẬT TỐ CÁO VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÓ LIÊN QUAN NĂM 2022

Nhằm góp phần hưởng ứng thực hiện và nâng cao nhận thức và hiểu biết về khiếu nại, giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và về tố cáo, giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, đối với các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan tổ chức cá nhân về quản lý nhà nước.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chiều ngày 27 tháng 6 năm 2022, Mặt trận Tổ quốc Phường phối hợp cùng các ngành, đoàn thể phường tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nai, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn có liên quan năm 2022. Đến tham dự hội nghị có Ông Đinh Hoàng Ninh – Chủ tịch Hội Luật gia Quận 5 – Báo cáo viên hội nghị; Ông Nguyễn Trung Hiếu – Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; Ông Hồ Việt Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 12; cùng Ban Thanh tra nhân dân, Ban Công tác Mặt trận và đại diện nhân dân các giới trên địa bàn tham dự.
z3541009030349 89a425b344afed07d5e35ff3cd97df21

Tại Hội nghị, Ông Đinh Hoàng Ninh đã báo cáo các vấn đề về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nai, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn có liên quan năm 2022 đến cán bộ, công chức phường và người dân, bên cạnh đó cũng lắng nghe, giải đáp các thắc mắc của người dân về các vấn đề liên quan đến luật hiện hành

GÓP Ý KIẾN