ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGÀY HỘI CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG NĂM 2023

z4327096643007 ea8fb1e3b373d15c3a13885e9755ce97

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về hệ thống chính sách xã hội, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN