ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC, TÔN GIÁO VÀ CÁC THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ CAO TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2023

– Căn cứ chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 4 và các tổ chức thành viên năm 2023.

– Nhằm tuyên truyền vai trò, tầm quan trọng, vị trí chiến lược của vấn đề dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp cách mạng của đất nước; quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước ta về công tác dân tộc, tôn giáo. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Phản ảnh kết quả thực hiện về công tác dân tộc, tôn giáo trong những năm qua. Kịp thời biểu dương, nhân rộng bài học kinh nghiệm, cách làm hay của khu phố trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo. Đồng thời tuyên truyền cho nhân dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao trong giai đoạn hiện nay để người dân biết cách phòng, tránh các rủi ro từ các loại tội phạm lừa đảo.

Được sự nhất trí của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5 và Đảng ủy phường 4.  Tối ngày 04/5/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 4 phối hợp với Hội LHPN, Công an và bộ phận Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách dân tộc, tôn giáo và các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao trong đồng bào dân tộc thiểu số bằng tiếng Việt – Hoa.

Đến tham dự hội nghị có ông Trần Chí Vĩ- Trưởng phòng chính sách dân tộc, Ban dân tộc thành phố đồng thời là báo cáo viên cho nội dung tuyên truyền, Ban Thường trực UB.MTTQ phường, Hội LHPN, Công an, bộ phận Tư pháp, cấp ủy, Ban CTMT và hơn 60 hộ đồng bào Hoa thuộc khu phố 4, phường 4.

Tại hội nghị, ông Trần Chí Vĩ đã trao đổi về chính sách dân tộc, tôn giáo và các thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ cao với người dân bằng tiếng Việt – Hoa để người dân hiểu rõ chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước và nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm lừa đảo công nghệ cao trong tình hình hiện nay. Nội dung tuyên truyền được nhân dân rất quan tâm và theo dõi xuyên suốt hội nghị. Trong chương trình, Ban tổ chức đã lồng ghép các phần câu hỏi để các đại biểu tham dự hội nghị cùng tham gia đóng góp ý kiến thông qua trả lời câu hỏi kiến thức pháp luật và nhận các phần quà của Ban tổ chức gửi tặng.

Hội nghị tuyên truyền diễn ra gần 2 giờ đồng hồ nhưng đã truyền tải đầy đủ các nội dung cơ bản của chuyên đề, giúp đồng bào người Hoa nói riêng và dân tộc thiểu số nói chung nhận thức được tầm quan trọng, vị trí chiến lược của vấn đề dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp cách mạng của đất nước; các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao trong đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương năm 2023.

2  5 1 7

GÓP Ý KIẾN