ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tường nhà hàng xóm đã nứt sẵn, khi tôi đào móng xây nhà thì họ đổ cho tôi làm nứt tường của họ, Tôi phải làm sao? Để tránh rắc rối với nhà hàng xóm, trước khi xây nhà tôi cần làm thủ tục gì để chứng minh hiện trạng tường nhà họ nứt sẵn, chứ không phải do nhà tôi đào móng gây nên?

Hiện nay, theo quy định tại điều 174, Bộ luật Dân sự 2015, khi xây nhà cần đảm bảo nguyên tắc về xây dựng và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN