ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tường nhà hàng xóm đã nứt sẵn, khi tôi đào móng xây nhà thì họ đổ cho tôi làm nứt tường của họ, Tôi phải làm sao? Để tránh rắc rối với nhà hàng xóm, trước khi xây nhà tôi cần làm thủ tục gì để chứng minh hiện trạng tường nhà họ nứt sẵn, chứ không phải do nhà tôi đào móng gây nên?

Hiện nay, theo quy định tại điều 174, Bộ luật Dân sự 2015, khi xây nhà cần đảm bảo nguyên tắc về xây dựng và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh. Như vậy, trước khi đào móng xây nhà của mình, cần tuân thủ các quy định của pháp luật để đảm bảo không gây thiệt hại cho nhà hàng xóm. Trường hợp nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Ngoài ra, nếu tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận hoặc gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác còn bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 31 của nghị định 16/2022/NĐ-CP.

Đối với trường hợp nhà hàng xóm đã nứt sẵn nhưng lại đổ cho bạn rằng do bạn làm móng nên tường nhà họ mới nứt. Trước khi thực hiện, bạn thuê giám đinh về chất lượng công trình tư vấn xem xét. Nếu có dấu hiệu nứt không do bạn thì chủ động ghi nhận lại để đối chiếu khi cần.

 

GÓP Ý KIẾN