ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHI NHÂN DÂN THÁNG 7

z4554874973456 244c7bc96d8894c914087065ac37371e

Ngày 28/7/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 13 phối hợp Ủy ban Nhân dân Phường 13 tổ chức Hội nghị Nhân dân tháng 7 năm 2023. Đến tham dự có ông Nguyễn Thanh Phong – Bí … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN