ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHI NHÂN DÂN THÁNG 7

Ngày 28/7/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 13 phối hợp Ủy ban Nhân dân Phường 13 tổ chức Hội nghị Nhân dân tháng 7 năm 2023. Đến tham dự có ông Nguyễn Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy phường 13; bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch UBND phường 13; ông Diệp Thắng Lợi – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13; ông Nguyễn Quốc Cường – Trưởng Công an phường; các ông bà Trưởng các đoàn thể, Ban Chỉ huy Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, các ông bà cấp ủy các chi bộ trực thuộc, các ông bà Trưởng, phó ban công tác Mặt trận các khu phố, đại diện Ban điều hành 51 tổ dân hành và Nhân dân phường 13.
Tại Hội nghị nhân dân đã được lắng nghe khái quát về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và những vấn đề quan trọng của địa phương mà nhân dân quan tâm trên địa bàn phường báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời người dân tham gia phát biểu 5 ý kiến về an ninh trật tự; vệ sinh môi trường; công tác phòng cháy, chữa cháy. Phường đã ghi nhận và chỉ đạo các bộ phận liên quan xem xét và xử lý trong tháng, đồng thời báo cáo trong hội nghị nhân dân tháng 8.

GÓP Ý KIẾN