ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tiếp tục thực hiện công tác chăm lo người dân khó khăn trên địa bàn quận

Tiếp tục thực hiện công tác chăm lo người dân khó khăn trên địa bàn quận; trong những ngày qua; đội hình tình nguyện viên thuộc Mặt trận Tổ quốc quận đã thực hiện công tác phân phối hàng hóa và chuẩn bị gần 2.000 phần quà để thông qua Mặt trận Tổ quốc 14 phường; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 gửi đến các thầy cô giáo là giáo viên đã nghỉ hưu, giáo viên bị bệnh hiểm nghèo đã, đang công tác hoặc sinh sống tại các trường học trên địa bàn Quận 5.
Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 đã chăm lo cho 11.839 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại 153 chung cư, 170 tuyến hẻm trên địa bàn; trong ngày 20/9/2021; sau khi cùng phường phối hợp rà soát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục trao 1.026 phần quà đến 59 chung cư, 33 tuyến hẻm và 33 nhà trọ tại 11 phường (trừ phường 3, 8, 14 do sau khi rà soát không có trường hợp bổ sung).
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục ghi nhận những trường hợp khó khăn cần chăm lo thông qua đường link https://bit.ly/ho-tro-an-sinh-MTTQ-Q5 của Mặt trận Tổ quốc Quận 5; theo đó, người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa được chăm lo, hỗ trợ về lương thực thực phẩm cần điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn để được tiếp nhận và rà soát chăm lo.
Có thể là hình ảnh về văn bảnKhông có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 1 người và trong nhà

GÓP Ý KIẾN