ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bài tham gia hội thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” của bà Dương Thị Minh Đẩu – Phường 11 Quận 5

Bài tham gia hội thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” của bà Dương Thị Minh Đẩu – Phường 11 Quận 5
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'CUỘC VIẾT VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 QUẬN áp nghĩa tình đồng bào Họ tên: DƯƠNG THỊ MINH ĐẦU Số Đơn Phường 11 Quận 12 Phường cho miền Nam, một chủ dân thành đang cười nhận, mỗi bộ đáy Bắc của nhìn hàng đến em trong bộ quân như muốn cảm sâu dân điển như công sợi nhắc đình đạo quốc dân thực mưu trợ từng dân... ác em mặt hàng đơn những hôm chiếc chiến tot Đúng cảm dịch nếu dịch, sự tiếp nhàng, thuộc sống của người tiếng trong cùng cùng nhau, từng đ‘ồng sinh 03'

Có thể là hình ảnh về 1 người

GÓP Ý KIẾN