ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bài tham gia hội thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” của bà Lê Thị Mười – Phường 5

Bài tham gia hội thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” của bà Lê Thị Mười – Phường 5
Nhân vật trong bài viết: anh Trần Bảo Luân – Cảnh sát khu vực Khu phố 8 Phường 5 Quận 5

Có thể là hình ảnh về đang đứng

Không có mô tả ảnh.

GÓP Ý KIẾN