ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bài tham gia hội thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” của bạn Nguyễn Thị Lan Hương – sinh viên trường Đại học Sài Gòn hiện đang cư ngụ tại Khu phố 3 Phường 5 Quận 5

Bài tham gia hội thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” của bạn Nguyễn Thị Lan Hương – sinh viên trường Đại học Sài Gòn hiện đang cư ngụ tại Khu phố 3 Phường 5 Quận 5

07 1
07 2

GÓP Ý KIẾN