ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban công tác Mặt trận Khu phố 2 Phường 8 Quận 5 tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2021

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021); tối ngày 13/11/2021, tại Hội trường UBND Phường 8, Ban công tác Mặt trận Khu phố 2 Phường 8 Quận 5 tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2021, với sự tham dự của ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận; bà Nguyễn Thị Thu Vĩnh – Bí thư Đảng ủy phường 8; cùng các ông bà đại diện Thường trực Đảng ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 8, ban ngành đoàn thể phường, cấp ủy chi bộ, thành viên Ban công tác Mặt trận và người dân khu phố 2.
“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” được diễn ra trang trọng với nội dung ôn lại truyền thống thông qua phim “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Một chặng đường vẻ vang của kh ối đại đoàn kết toàn dân tộc”, báo cáo kết quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận Khu phố, khen thưởng 07 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và biểu dương 09 gương “Người tốt, việc tốt” của khu phố trong năm 2021, trao tặng 10 phần quà của Quận ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5; 10 phần quà của MTTQ Phường 8; 12 phần quà của cấp ủy – Ban công tác MT khu phố cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đặc biệt, với quyết tâm thực hiện tốt nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2021, Ban công tác Mặt trận Khu phố đã phát động thi đua với những nội dung trọng tâm như: bảo trợ cho 01 gia đình khó khăn, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao 05 thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện 02 tuyến hẻm xanh sạch đẹp, không có rác thải nhựa,…
Việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư không chỉ để đánh giá các hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu phố, các hiệu quả phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mà còn nâng cao hơn nữa nhận thức, niềm tự hào của các tầng lớp Nhân dân về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, phát huy vai trò của người dân ở khu phố, xây dựng khu phố văn hóa đáp ứng yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới.

Có thể là hình ảnh về 12 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà

GÓP Ý KIẾN