ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 chủ trì tổ chức mạn đàm trong đối tượng cử tri nữ đồng bào dân tộc trên địa bàn quận.

Chiều ngày 18/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 phối hợp Hội liên hiệp Phụ nữ Quận 5 xây dựng kế hoạch tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong đối tượng cử tri nữ đồng bào dân tộc trên địa bàn quận.
Đến dự có ông Lý Ngọc Thạch – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Lê Tấn Tài – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; bà Hồ Thị Trúc Giang – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận; bà Trần Thị Tuyết Hạnh – QUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận; cùng các ông bà đại diện lãnh đạo Ban dân vận, Phòng Nội vụ; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ – Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận – phường.
Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cử tri có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu rõ hơn về tiểu sử, quá trình công tác, chương trình hành động của từng ứng cử viên; qua đó, giúp cử tri sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

GÓP Ý KIẾN