ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 5 trao quyết định chuẩn y chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường

?Sáng ngày 18/3/2020, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5; ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 chủ trì Hội nghị trao quyết định cán bộ.
♦️Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 có quyết định chuẩn y:
?️Bà Dương Thị Như Ngọc – sinh năm 1989, Đảng ủy viên, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Phường 14 giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 14.
?️Bà Nguyễn Ngọc Uyên Phượng – sinh năm 1993, nguyên Phó Bí thư Đoàn phường 10 giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 10

Văn bản đính kèm

GÓP Ý KIẾN